Gegevens inlezen / doorsturen

Doorsturen naar Sanitel / DGZ / Veeportaal
Om te kunnen doorsturen naar Sanitel dient men eerst een “contract” op te maken op de website van DGZ. Een contract opmaken gaat als volgt: 1) www.dgz.be ...
Thu, 17 Dec, 2020 at 3:09 PM
Communicatie Sanitrace / Veeportaal
Instellingen: Alvorens op te starten met de communicatie met Sanitrace moeten de instellingen voor de communicatie correct staan. Ga hiervoor naar "In...
Tue, 15 Dec, 2020 at 10:57 AM
Doorsturen naar CRV
De inlogcodes om door te sturen naar VRV moet je eerst telefonisch bij hen aanvragen. Nadat deze codes ontvangen zijn, kan men ze invullen via “Rundvee ...
Thu, 17 Dec, 2020 at 3:10 PM
Doorsturen naar Liba
In de module “Rundvee” moet men onder “Rundvee – Diernummers” eerst het boekhoudnummer invullen dat men ontvangt van Liba. Opgelet, men dient dit scherm ...
Thu, 17 Dec, 2020 at 3:11 PM