Verkoop zeugen / beren

Cyclusstop-, uit bedrijf- en verkoopdatum
Cyclusstopdatum heeft invloed op de kengetallen Uit bedrijfdatum heeft invloed op het aantal aanwezige dieren in periode Verkoopdatum heeft invloed o...
Thu, 17 Dec, 2020 at 2:49 PM
Rode lijnen op het scherm verkoop zeugen
De rode lijnen tonen de zeugen aan waarbij de statusdatum al meer dan 1 jaar onveranderd is. Deze dieren moeten bijgewerkt worden.
Tue, 22 Dec, 2020 at 10:59 AM
Verkeerde zeug verkocht
Via de zeugenkaart kan men de verkochte zeugen in de lijst krijgen door middel van  Via het "zeugen en beren  zeugenbeheer"  - ophalen - Zeu...
Thu, 17 Dec, 2020 at 2:52 PM
Aanwezige beer verkopen
Via de berenkaart of "zeugen en beren - beren" kan men de aanwezige beren op bedrijf ophalen.  Via het tabblad “Aankoop- en verkoopgegevens” op...
Thu, 17 Dec, 2020 at 2:54 PM
KI-beer verwijderen
Via de berenkaart of "zeugen en beren - beren" kan men de beren van KI station actief ophalen. Op het tabblad “Algemene gegevens” van de berenk...
Thu, 17 Dec, 2020 at 2:54 PM
Verkochte zeug hernummeren
Via “Algemeen – Algemene instellingen zeugen – tabblad Aan- en verkoop” kan men instellen dat de verkochte zeugen automatisch hernummerd worden bij het inbo...
Thu, 17 Dec, 2020 at 2:56 PM