Via de zeugenkaart kan men de verkochte zeugen in de lijst krijgen door middel van 


Via het "zeugen en beren  zeugenbeheer"  - ophalen - Zeugen verkocht na" invullen


Zeug 251R is verkeerdelijk verkocht geweest, op het tabblad “Aan- en verkoop” kan men de verkoopdatum blanco zetten, waardoor men de volgende melding verkrijgt:

Hierdoor worden de verkoopgegevens geannuleerd.


Opgelet de cyclusstop- en uit bedrijf datum dient men ook nog manueel blanco te zetten! Indien men dit niet doet, kunnen er geen technische handelingen meer gebeuren bij dit dier in Ceres!Opgelet, wel op “OK” klikken, anders is de verkoop niet geschrapt!!