Gegevens inlezen / doorsturen

Rode lijnen bij importeren van voederfacturen
Via ”Basisgegevens – Instellingen import facturen” dient men eerst de instellingen in te vullen: Hierna kan men de facturen inlezen via “Boekhouding ...
Wed, 16 Dec, 2020 at 10:13 AM