Via ”Basisgegevens – Instellingen import facturen” dient men eerst de instellingen in te vullen:Hierna kan men de facturen inlezen via “Boekhouding – Boekingen – Import facturen”:


Indien men deze opmerking krijgt:Hierbij dien je nu op de knop “Instellingen” te klikken zodat je via de “New”-knop de juiste codes kunt invullen.

Indien reeds jaren gebruikt: prev om de producten van vorig jaar over te halen.Indien het product nog niet bestaat bij “Product/kost/inkomst” dient u deze eerst aan te maken via de “Prod”- knop.Tabblad “Kenmerken” moet men VLM-diersoort invullen (zoniet blijven er rode lijnen staan op uw scherm!): Nadat u alles heeft ingevuld bij “Lay-out”, klikt u op “OK” waardoor u onderstaande melding verkrijgt, waarbij men uiteraard op “Ja” mag klikken.Als alles correct ingevuld staat wordt het bestand nu helemaal met witte lijnen getoond en dan kan u dit boeken via de “OK”-knop.