Via “Rundvee –Verkoop dieren”: 


In de laatste kolom kan men het slachthuisetiket invullen: