Bij de koekaart van de moeder kan op het tabblad “Fokkerij” bij kalven 2 ingevuld worden ipv 1.

aanpassen naar: 


Via “Diverse –Opstart” kan men het 2e kalf ingeven: