"Lijsten zeugenhouderij – Overzicht kengetallen – Bedrijfsoverzicht"


Men kan kiezen om de gegevens per maand of per cyclus aan te maken.