"Basisgegevens – Import bestrijdingsmiddelen"


Diegene die men wil inlezen mag men vooraan aanvinken en op “OK” klikken: