In de module “Algemeenheden” kan men onder “Administratie –Stallencomplex” een nieuw complex aanmaken.

Dit dient enkel te gebeuren indien uw stallen een ander beslagnummer heeft of verschillende locaties.