Lijsten

Solvabiliteit vs moderniteitsgraad
Solvabiliteit: Geeft aan hoeveel er met het eigen vermogen geïnvesteerd is ten opzichte van het totaal geïnvesteerde kapitaal.  Deze geven weer of het ...
Di, 22 Dec, 2020 om 10:33 AM
Waar kan ik de resultaten van meerdere jaren vinden?
"Lijsten boekhouding - Uitslag boekhouding - Uitslag bedrijfstak over 5 jaar"
Di, 22 Dec, 2020 om 10:34 AM
Betaalde intrest is niet ingevuld bij de uitslag boekhouding?
Stelling: aankoop gebouw van € 100 000 op een termijn van 20 jaar met een afbetaling van € 5 000 per jaar zonder een lening hiervoor aan te gaan. Econom...
Di, 22 Dec, 2020 om 10:34 AM
Welke afschrijvingen komen in aanmerking voor de investeringen?
"Lijsten boekhouding - Afschrijvingen per jaar"
Di, 22 Dec, 2020 om 10:34 AM
Hoe komen we aan de cijfers op de uitslag van de boekhouding?
"Lijsten boekhouding - Detail resultaat boekhouding"
Di, 22 Dec, 2020 om 10:36 AM
Waar kan ik een lijst van alle aankopen van een product in een bepaalde periode vinden?
"Lijsten boekhouding – Aankoop producten en kosten"
Di, 22 Dec, 2020 om 10:36 AM
Waar kan ik een lijst van alle aangekochte voeders in een bepaalde periode vinden?
"Lijsten boekhouding – Aankoop producten en kosten"
Di, 22 Dec, 2020 om 10:36 AM