"Lijsten zeugenhouderij – Groepsmanagement – Groepsplanning"


Op deze lijst kan men zien dat groep 1 op 09/01/2014 een bronstcontrole krijgt en van 10/01/2014 tot 12/01/2014 gedekt dient te worden. 

Dit wordt hier voor alle groepen aangetoond.

De betekenis van alle afkortingen staat bovenaan genoteerd op de lijst.