"Algemeenheden – Klanten en Leveranciers"


Men heeft verschillende types:

  • BTW plichtig binnenland     Belgische klant met BTW-nummer
  • BTW plichtig EU-land           EG-klant met BTW-nummer
  • Particulier                             Belgische klant zonder BTW-nummer
  • BTW plichtig niet EU-land    Niet-EG-klant met BTW-nummer