In de module “Algemeenheden” kan men onder het puntje “Administratie” eerst een “Officiële telstaat” aan te maken (zie hiervoor een andere uitleg). 

Onder “Administratie –Mestproductienormen” kan men de normen invullen in de kolom “Forfait” die men op de website van de mestbank kan vinden gedeeld door 12.


Hierna kan men de lijst "Dierlijke productie" opvragen: