In de module“Algemeenheden”dient u onder “Agronet –Adviseurs”de persoon te kiezen waarnaar u wilt doorsturen:


Via de module Reserve copy kan er gekozen worden voor “Gegevens naar adviseurs”:


Bij “doorsturen naar” kiest u dan de persoon die de gegevens dient te ontvangen. Hierna mag men op “ok”klikken en worden de gegevens doorgestuurd.