Gegevens inlezen / doorsturen

Doorsturen naar de varkensmonitor
Via ”Lijsten zeugenhouderij – Bedrijfsvergelijking - Bedrijfsvergelijking doorsturen” kan men de gegevens doorsturen naar de varkensmonitor. Het 2° i...
Di, 22 Dec, 2020 om 10:49 AM
Voederfacturen inlezen
Via ”Koppelingen – Voederfacturen” dient men eerst de instellingen in te vullen:  Hierna kan men de facturen inlezen:  Indien men deze opmerking krijg...
Di, 22 Dec, 2020 om 10:49 AM
Slachthuisgegevens inlezen
Via ”Koppelingen – Slachthuis gegevens” dient men eerst de instellingen in te vullen: Hierna kunnen de facturen ingelezen worden:
Di, 22 Dec, 2020 om 10:49 AM