Bij de verkoop van uw dier staat een andere datum ingevuld dan hetgene de koper doorgegeven heeft. 

Via de website van DGZ kunt u nazien welke datum er reeds staat.