"Biggen, vlees- en opfok – Aankoop van opfokvarkens - Nieuw"


  • Alle gegevens van leverancier, aantal, gewicht en prijs invullen.
  • Groen blokje klikken naast “Tatoeage”
  • Rechtsonderaan klikken op “Importeren”
  • Uw txt bestand opzoeken die u via mail ontvangen hebt -> openen klikken
  • Uw bestand wordt ingelezen: 
  • Op “OK” klikken in dit scherm
  • Hierna ziet u dat de tatoeagenummer onderaan gelinkt zijn in uw aankoopscherm:


Opgelet!!! Op uw aankoopscherm ook op “OK” klikken!!! Indien dit niet gebeurd, is de aankoop niet gebeurd, maar zijn uw tatoeages wel reeds ingelezen!