"Boekingen – Automatische betalingen"


De betalingen kunnen enkel maar uitgevoerd worden als de correcte IBAN en BIC-codes ingevuld zijn.


Door het vinkje rechts naast “Betaling” aan te vinken, wordt standaard het volledige bedrag betaald.


Men kan het bedrag uiteraard ook zelf intypen en hierna dient men op “opslaan” te klikken:


Bank kiezen:


Hierdoor wordt een bestand aangemaakt:


In de map C:\Top2000\ kan je u bestand terugvinden.


Het bestand A-1.xml kan vanaf nu ingelezen worden in uw bankprogramma.


Opgelet, indien je wilt dat dit in een andere map opgeslagen wordt kan men dit aanpassen via “Algemeenheden –

Algemene Instellingen – tabblad Bankgegevens”: