"Opstartgegevens – Kenmerken"


Elk kenmerk dat gebruikt wordt mag “niet actief” uitgevinkt worden: