"Boekhouding – Opstarten boekjaar – Investeringsplan":


In de kolom “Einduren” mag men de tractoruren invullen.