Zonnepanelen is een energievorm wat niet als inkomst op de gewassen of de dieren mag verrekend worden, maar best als

aparte bedrijfstak wordt opgevolgd.


Bij Opstartgegevens – Bedrijfstakken – De bedrijfstak “EP ; Energie productie “ actief zetten.

Op het bedrijfsplan bij “Andere” de bedrijfstak “Energie productie” toevoegen. (deze bedrijfstak noemt men een Neventak) 

Investeringen 

De zonnepanelen kunnen nu bij de Investeringen toegevoegd worden. 

Investeringsplan

Op het investeringsplan moet dan gezegd worden dat de zonnepanelen een investering zijn voor de Energieproductie.

(en geen kost zijn voor de dieren of de gewassen)

Voorbeeld

Produktie zonnepanelen             1000 kW

Eigen verbruik                              800 kW (2 boekingen doen – één als Kost + één als inkomst)

Terug op net geplaatst                 200 Kw


Boekingen:


Kosten; alle kosten die je hebt op de zonnepanelen, (onderhoud, herstelling,..) effectief boeken op de bedrijfstak Energieproductie.

1 kost inboeken die Energiekosten (800kW) laat verdelen over de bedrijfstakken waarvoor het gediend heeft.


Inkomsten:

Normaal gezien heb je 3 inkomsten

1 inkomst inboeken (800 kW) van wat je verbuikt hebt (zelfde bedrag als hierboven)

De GroeneStroomCertificaten

De overproductie van elektriciteit die terug op het net wordt geplaatst (200 kW)