Instellingen:

Alvorens op te starten met de communicatie met Sanitrace moeten de instellingen voor de communicatie correct staan. Ga hiervoor naar "Instellingen - Algemeen - Instellingen" en vergelijk met onderstaand scherm.

Meldingen van geboorten en vertrekken:

Om geboorten en vertrekken te melden van Ceres dient u naar de technische module van rundvee te gaan. Onder menu "Rundvee" kan je kiezen voor "Sanitel".


De eerste stap bestaat uit een startscherm waar je de voorkeur van meldingen kan instellen.

De startdatum moet maar éénmaal ingesteld worden. Dit is de datum waarop je voor het eerst gemeld hebt vanuit Ceres. 

Dieren die gemeld werden zullen geen tweede keer gepresenteerd worden. Deze datum mag dus steeds blijven staan, tenzij  je tussendoor eens anders meldt dan vanuit Ceres. In dit geval dient de startdatum na deze geplaatst te worden.

Vb: Startdatum staat op 16/03/2009 en ik meld op de datum 19/03/2009 dan zullen de geboorten en vertrekken van deze 3 dagen doorgestuurd worden. Vervolgens doen we een tweede melding op 22/03/2009. Nu zullen enkel de te melden handelingen voorgesteld worden na 19/03/2009.


Vervolgens kan je aanvinken wat je wenst te melden “Geboorten” of “Vertekken”. Bij geboorten kan je eventueel de “Doodgeboren kalveren zonder werknr ” meesturen. Dit om de kalvingen door te geven naar het VRV waardoor de koe een lactatie hoger gaat.


Indien je werkt met het VRV kan je verder de keuze maken of je van “Alle dieren” of “Enkel vrouwelijke” dieren een stamboekkaart wenst. De mensen die niet met VRV werken plaatsen het bolletje op “Geen”. Verder kan je bepalen of de dieren mogen geregistreerd worden zonder naam “Geen naam” met een naam bepaald door de fokvereniging “Bepaald door

fokvereniging” of de naam of referentie vanuit Ceres “Naam overnemen” “Referentie overnemen”.


Deze instellingen worden bewaart dus moeten maar éénmalig ingesteld worden. Na het op “OK” klikken volgt volgende scherm. 

Op dit scherm krijgen we links een overzicht van de dieren die moeten doorgestuurd worden. Enkel de dieren met status OK kunnen doorgestuurd worden. Indien een dier de status NOK heeft, kan je het dier aanklikken en zal je rechtsonder (onder Antwoord ) in het rood de tekortkoming zien. Los dit probleem eerst op alvorens te zenden! Verder is het aan te raden om alle dieren, ook al staan ze op OK, te overlopen. Rechts krijg je dan gegevens die nog moeten aangevuld worden zoals bv “Recente aankoop koe” of gegevens die nog kunnen gewijzigd worden zoals bijvoorbeeld geboortedatum. OPGELET! Deze wijzigingen gebeuren niet in Ceres.

Via de knopjes kan je de dieren vlot overlopen.


Heb je alle dieren overlopen kan je op zend klikken. Alle dieren zullen nu door Ceres overlopen worden en de status SUCC (geaccepteerd), ERR (geweigerd) of WARN (waarschuwing) krijgen. Bij ERR en WARN zal er terug rechts beneden in het rood de fout of de opmerking komen te staan.


Bij het doorsturen worden alle dieren nog eens door Ceres overlopen en zullen alle meldingsnummers automatisch ingelezen worden in Ceres.